دو روز دیگه میرم تهران تا هم با عشق دیداری تازه کنم، هم کارهام در تهران رو انجام بدم. مشاوره بازهم مشاوره. چی بگم از کجا بگم. هنوز ته دلم شکه چه لزومی داره ازدواج کنم. ترس از تمسخرخانواده و اقوام. چقدر برای زندگی آماده ام. چقدر میتوانم تحمل کنم. چقدر میتوانم جلوی تمسخر خانواده ام وایسم مثل شیرین که برای پویا عجیب وابسته شده بود. حالش البته بد بود. هنوزم میگم این پسره به دردش نمیخوره چقدر ,چقدر میتوانم منبع

مشخصات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

دانلودها زیبایی و زناشویی جذاب چت ، چت جذاب کانال یازدهم انسانی،کانال تلگرام یازدهم انسانی،گروه یازدهم انسانی اطلاعات عمومی فیلم , اهنگ , خبر , سریال بزنگ | بازار کومباین