1سال گذشت که من با دلی غمناک به خوابگاه آمدم و دنبال کوتاه کردن موهایم بودم. تو را دیدم هدفم رفتن بود، دانستن از تو. سوال از تو. کمک گرفتن از تو اوایل خیلی سرد و بی تفاوت بودی. هیچ هیچی. مثل خودم بعد از دوماه اعلام کردی به ازدواج فکر میکنی و اگر میخواهی شروع کنیم در من نگنجید. رفتم ارمنستان آمدم. کارم رو از دست دادم با هر ضرب و زوری تلاش کردم تهران بمانم سرپا بمانم. راهی برای خودم ترسیم کنم اردیبهشت گفتم باشه کنار هم باشیم یوسف 1سال گذشت منبع

مشخصات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

تکواندو نوین دانلود کلییپ بهترین مطالح ساختمان سازی ماکوئی بازاریابی هنر وبلاگ اطلاع رسانی فروشگاه اینترنتی اپو تکنولوژی پیام رسانی آموزش فیلم زاده | فیلم | سریال | آهنگ